Đọc sách của Watchman Nee và Witness Lee trực tuyến

Suối Nước Sống hân hạnh cung cấp văn bản đầy đủ của nhiều ấn phẩm từ lời chức vụ. Qua ống dẫn này, chúng tôi thật sự hy vọng rằng sự phong phú của Đấng Christ sẽ được gieo ra khắp đất vì ích lợi cho tất cả con cái Chúa.

Chúng tôi đính kèm danh sách các ấn phẩm mới được phát hành gần đây. Xin vào thăm trang web thường xuyên để nắm bắt những thông tin mới và vui lòng chia sẻ với bạn bè, gia đình về những sự giàu có của lời chức vụ. Chúng tôi hoan nghênh những đề xuất và yêu cầu của các anh chị em, xin vui lòng gửi thư điện tử về Info@suoinuocsong.com.

Những sách xuất bản gần đây

Ngày Tên Sách
16/04/2014 Nghiên Cứu Sự Sống Ma-thi-ơ
14/04/2014 Nghiên Cứu Sự Sống Sách Sáng Thế Kí
14/04/2014 Hội Thánh Vinh Hiển
14/04/2014 Đấng Christ Là Mọi Vấn Đề Và Mọi Điều Thuộc Linh
14/04/2014 Kế Hoạch Đời Đời Của Đức Chúa Trời